Inner Jacket pocketInner right pocket Breast pocket Inner handkerchiefpocket Right side pocket Left side pocket
Breast pocket Inner pocket Right side pocket Left side pocket